ผู้บริหาร

นางสาวสุภาพร บุญทวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษาและการให้บริการของสถานศึกษา
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/04/2022
ปรับปรุง 29/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 38905
Page Views 50457
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโตนดด้วน กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 0883880261
2 โรงเรียนวัดทุ่งบัว กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์
3 โรงเรียนบ้านแหลมหาด เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
4 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
5 โรงเรียนวัดอ่าวบัว เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
6 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์
7 โรงเรียนบ้านรัดปูน เชิงแส กระแสสินธุ์
8 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เชิงแส กระแสสินธุ์
9 โรงเรียนบ้านโคกแห้ว โรง กระแสสินธุ์
10 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) โรง กระแสสินธุ์
11 โรงเรียนวัดกาหรํา โรง กระแสสินธุ์
12 โรงเรียนอนุบาลดิษฐพร นาหม่อม
13 โรงเรียนวัดแม่เปียะ คลองหรัง นาหม่อม
14 โรงเรียนบ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม
15 โรงเรียนอนุบาลพรหมเจริญวิทยา ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
16 โรงเรียนวัดโพธาราม ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
17 โรงเรียนบ้านนาทองสุก ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
18 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด นาหม่อม นาหม่อม
19 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ นาหม่อม นาหม่อม
20 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม นาหม่อม นาหม่อม
21 โรงเรียนบ้านควนจง นาหม่อม นาหม่อม 0-74295559
22 โรงเรียนวัดนาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม
23 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พิจิตร นาหม่อม
24 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร พิจิตร นาหม่อม
25 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง คลองแดน ระโนด
26 โรงเรียนคลองแดนวิทยา คลองแดน ระโนด
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 คลองแดน ระโนด
28 โรงเรียนบ้านดอนแบก ตะเครียะ ระโนด
29 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ตะเครียะ ระโนด
30 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด
31 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง ท่าบอน ระโนด
32 โรงเรียนอนุบาลกิติคุณ ท่าบอน ระโนด
33 โรงเรียนบ้านมาบบัว ท่าบอน ระโนด
34 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ท่าบอน ระโนด
35 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ท่าบอน ระโนด
36 โรงเรียนบ้านรับแพรก ท่าบอน ระโนด
37 โรงเรียนวัดคลองเป็ด ท่าบอน ระโนด
38 โรงเรียนวัดสีหยัง บ่อตรุ ระโนด
39 โรงเรียนวัดประดู่ บ่อตรุ ระโนด
40 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม (เจริญศักดิ์ประชาสรรค์) บ่อตรุ ระโนด
41 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด
42 โรงเรียนวัดหัวป่า บ้านขาว ระโนด
43 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว บ้านขาว ระโนด
44 โรงเรียนวัดคูวา บ้านขาว ระโนด
45 โรงเรียนวัดผักกูด บ้านใหม่ ระโนด
46 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่ ระโนด
47 โรงเรียนบ้านขี้นาก บ้านใหม่ ระโนด
48 โรงเรียนวัดหัววัง บ้านใหม่ ระโนด
49 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ ปากแตระ ระโนด
50 โรงเรียนวัดปากแตระ ปากแตระ ระโนด
51 โรงเรียนวัดพังยาง พังยาง ระโนด
52 โรงเรียนวัดสามี พังยาง ระโนด
53 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) พังยาง ระโนด
54 โรงเรียนวัดหน้าเมือง พังยาง ระโนด
55 โรงเรียนวัดแจ้ง ระวะ ระโนด
56 โรงเรียนวัดใหญ่ ระวะ ระโนด
57 โรงเรียนวัดเถรแก้ว ระวะ ระโนด
58 โรงเรียนบ้านหน้าทอง ระวะ ระโนด
59 โรงเรียนวัดพังตรี ระวะ ระโนด
60 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ ระวะ ระโนด 0862975441
61 โรงเรียนระโนดวิทยา...ฝ่ายบริหารวิชาการ ระโนด ระโนด 0-7439-1017
62 โรงเรียนวัดจาก ระโนด ระโนด
63 โรงเรียนระโนด ระโนด ระโนด
64 โรงเรียนวัดมหาการ ระโนด ระโนด 0822339788
65 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด
66 โรงเรียนวัดหัวเค็ด ระโนด ระโนด 0936267909
67 โรงเรียนบ้านมหาการ - เฉียงพง ระโนด ระโนด
68 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ระโนด ระโนด
69 โรงเรียนวัดระโนด ระโนด ระโนด
70 โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสน ระโนด
71 โรงเรียนวัดสน(ดำราษฎร์ประดิษฐ์) วัดสน ระโนด 0-7439-9660
72 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน แดนสงวน ระโนด
73 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ แดนสงวน ระโนด
74 โรงเรียนวัดบางหรอด แดนสงวน ระโนด
75 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง แดนสงวน ระโนด 062-0649557
76 โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์) กระดังงา สทิงพระ
77 โรงเรียนวัดกระดังงา กระดังงา สทิงพระ
78 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ คลองรี สทิงพระ
79 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 คลองรี สทิงพระ -
80 โรงเรียนวัดประดู่หอม คลองรี สทิงพระ
81 โรงเรียนบ้านท่าคุระ คลองรี สทิงพระ
82 โรงเรียนวัดศรีไชย คูขุด สทิงพระ
83 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ
84 โรงเรียนวัดคูขุด คูขุด สทิงพระ
85 โรงเรียนวัดแหลมวัง (จันทรมุขประชา) คูขุด สทิงพระ 0935822648
86 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
87 โรงเรียนในเมือง จะทิ้งพระ สทิงพระ
88 โรงเรียนบ้านพังเภา จะทิ้งพระ สทิงพระ
89 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
90 โรงเรียนสทิงพระวิทยา จะทิ้งพระ สทิงพระ
91 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ชุมพล สทิงพระ
92 โรงเรียนวัดนางเหล้า ชุมพล สทิงพระ
93 โรงเรียนบ้านชะแม ดีหลวง สทิงพระ
94 โรงเรียนวัดดีหลวง ดีหลวง สทิงพระ
95 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ท่าหิน สทิงพระ 089-4684992
96 โรงเรียนวัดท่าหิน ท่าหิน สทิงพระ
97 โรงเรียนวัดห้วยลาด ท่าหิน สทิงพระ 0-7439-6333
98 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ บ่อดาน สทิงพระ
99 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส(พิศิษฎ์พิทยา) บ่อดาน สทิงพระ
100 โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) บ่อแดง สทิงพระ
101 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ
102 โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์ สทิงพระ 091-0483898
103 โรงเรียนวัดสนามไชย สนามชัย สทิงพระ
104 โรงเรียนวัดพังกก สนามชัย สทิงพระ
105 โรงเรียนวัดประเจียก สนามชัย สทิงพระ
106 โรงเรียนศรีวิทยา สนามชัย สทิงพระ
107 โรงเรียนวัดชะแล้ ชะแล้ สิงหนคร
108 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ชะแล้ สิงหนคร
109 โรงเรียนวัดประตูไชย ชิงโค สิงหนคร
110 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ชิงโค สิงหนคร
111 โรงเรียนวัดตาหลวงคง ชิงโค สิงหนคร
112 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร
113 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ชิงโค สิงหนคร
114 โรงเรียนวัดเลียบ ชิงโค สิงหนคร
115 โรงเรียนวัดทํานบตางหน ทำนบ สิงหนคร
116 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง ทำนบ สิงหนคร
117 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ทำนบ สิงหนคร
118 โรงเรียนวัดบางเขียด บางเขียด สิงหนคร 0869569471
119 โรงเรียนบ้านท่าแคง บางเขียด สิงหนคร
120 โรงเรียนบ้านบางไหน ปากรอ สิงหนคร
121 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) ปากรอ สิงหนคร
122 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ปากรอ สิงหนคร
123 โรงเรียนวัดป่าขาด ป่าขาด สิงหนคร
124 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ป่าขาด สิงหนคร
125 โรงเรียนวัดมะขามคลาน ม่วงงาม สิงหนคร 089-2989392
126 โรงเรียนวัดประตูเขียน ม่วงงาม สิงหนคร
127 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ม่วงงาม สิงหนคร
128 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ม่วงงาม สิงหนคร
129 โรงเรียนวัดปะโอ ม่วงงาม สิงหนคร 0-7448-4250
130 โรงเรียนวัดห้วยพุด รำแดง สิงหนคร 086-4715235
131 โรงเรียนวัดป่าขวาง รำแดง สิงหนคร
132 โรงเรียนวัดขนุน วัดขนุน สิงหนคร 085-7870188
133 โรงเรียนบ้านขนุน วัดขนุน สิงหนคร
134 โรงเรียนวัดหนองหอย วัดขนุน สิงหนคร
135 โรงเรียนวัดวาส วัดขนุน สิงหนคร
136 โรงเรียนวัดบ่อปาบ สทิงหม้อ สิงหนคร
137 โรงเรียนวัดโลกา สทิงหม้อ สิงหนคร
138 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สทิงหม้อ สิงหนคร
139 โรงเรียนบัวหลวง สทิงหม้อ สิงหนคร
140 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร
141 โรงเรียนบ้านเขาแดง หัวเขา สิงหนคร
142 โรงเรียนบ้านหัวเขา หัวเขา สิงหนคร
143 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ หัวเขา สิงหนคร
144 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
145 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
146 โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
147 โรงเรียนวัดอ่างทอง ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
148 โรงเรียนวัดทรายขาว ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
149 โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา
150 โรงเรียนมหาวชิราวุธ บ่อยาง เมืองสงขลา
151 โรงเรียนสงชลาวิทยามูลนิธิ บ่อยาง เมืองสงขลา
152 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา
153 โรงเรียนหวังดี บ่อยาง เมืองสงขลา
154 โรงเรียนจุลสมัย บ่อยาง เมืองสงขลา
155 โรงเรียนวรนารีเฉลิม บ่อยาง เมืองสงขลา
156 โรงเรียนสงเคราะห์ประชา บ่อยาง เมืองสงขลา
157 โรงเรียนวิเชียรชม บ่อยาง เมืองสงขลา
158 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา บ่อยาง เมืองสงขลา
159 โรงเรียนแจ้งวิทยา บ่อยาง เมืองสงขลา
160 โรงเรียนสุมิตรา บ่อยาง เมืองสงขลา
161 โรงเรียนอนุบาลสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา 0-74311677
162 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา พะวง เมืองสงขลา 074330147
163 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย พะวง เมืองสงขลา
164 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน พะวง เมืองสงขลา 0-7433-4329/0-7433-3195
165 โรงเรียนบ้านบางดาน พะวง เมืองสงขลา
166 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา
167 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา
168 โรงเรียนบ้านกลาง พะวง เมืองสงขลา
169 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ เกาะยอ เมืองสงขลา
170 โรงเรียนวัดเขาบ่อ เกาะยอ เมืองสงขลา
171 โรงเรียนวัดท้ายยอ เกาะยอ เมืองสงขลา
172 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
173 โรงเรียนวัดสามกอง เกาะแต้ว เมืองสงขลา
174 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน เกาะแต้ว เมืองสงขลา
175 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
176 โรงเรียนสายพิณ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
177 โรงเรียนวัดเกาะถํ้า เขารูปช้าง เมืองสงขลา
178 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ เขารูปช้าง เมืองสงขลา