ผู้บริหาร

นายสุนันต์ ธีระบัญชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษาและการให้บริการของสถานศึกษา
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/04/2022
ปรับปรุง 17/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 127529
Page Views 158322
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโตนดด้วน กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 0883880261
2 โรงเรียนวัดทุ่งบัว กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์
3 โรงเรียนบ้านแหลมหาด เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
4 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
5 โรงเรียนวัดอ่าวบัว เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
6 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์
7 โรงเรียนบ้านรัดปูน เชิงแส กระแสสินธุ์
8 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เชิงแส กระแสสินธุ์
9 โรงเรียนบ้านโคกแห้ว โรง กระแสสินธุ์
10 โรงเรียนวัดกาหรํา โรง กระแสสินธุ์
11 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) โรง กระแสสินธุ์
12 โรงเรียนอนุบาลดิษฐพร นาหม่อม
13 โรงเรียนวัดแม่เปียะ คลองหรัง นาหม่อม
14 โรงเรียนบ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม
15 โรงเรียนวัดโพธาราม ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
16 โรงเรียนอนุบาลพรหมเจริญวิทยา ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
17 โรงเรียนบ้านนาทองสุก ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
18 โรงเรียนบ้านควนจง นาหม่อม นาหม่อม 0-74295559
19 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ นาหม่อม นาหม่อม
20 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด นาหม่อม นาหม่อม
21 โรงเรียนวัดนาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม
22 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม นาหม่อม นาหม่อม
23 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พิจิตร นาหม่อม
24 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร พิจิตร นาหม่อม
25 โรงเรียนคลองแดนวิทยา คลองแดน ระโนด
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 คลองแดน ระโนด
27 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง คลองแดน ระโนด
28 โรงเรียนบ้านดอนแบก ตะเครียะ ระโนด
29 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ตะเครียะ ระโนด
30 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด
31 โรงเรียนวัดคลองเป็ด ท่าบอน ระโนด
32 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ท่าบอน ระโนด
33 โรงเรียนบ้านมาบบัว ท่าบอน ระโนด
34 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ท่าบอน ระโนด
35 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง ท่าบอน ระโนด
36 โรงเรียนอนุบาลกิติคุณ ท่าบอน ระโนด
37 โรงเรียนบ้านรับแพรก ท่าบอน ระโนด
38 โรงเรียนวัดสีหยัง บ่อตรุ ระโนด
39 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม (เจริญศักดิ์ประชาสรรค์) บ่อตรุ ระโนด
40 โรงเรียนวัดประดู่ บ่อตรุ ระโนด
41 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด
42 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว บ้านขาว ระโนด
43 โรงเรียนวัดหัวป่า บ้านขาว ระโนด
44 โรงเรียนวัดคูวา บ้านขาว ระโนด
45 โรงเรียนวัดหัววัง บ้านใหม่ ระโนด
46 โรงเรียนวัดผักกูด บ้านใหม่ ระโนด
47 โรงเรียนบ้านขี้นาก บ้านใหม่ ระโนด
48 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่ ระโนด
49 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ ปากแตระ ระโนด
50 โรงเรียนวัดปากแตระ ปากแตระ ระโนด
51 โรงเรียนวัดสามี พังยาง ระโนด
52 โรงเรียนวัดหน้าเมือง พังยาง ระโนด
53 โรงเรียนวัดพังยาง พังยาง ระโนด
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) พังยาง ระโนด
55 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ ระวะ ระโนด 0862975441
56 โรงเรียนวัดแจ้ง ระวะ ระโนด
57 โรงเรียนวัดพังตรี ระวะ ระโนด
58 โรงเรียนวัดเถรแก้ว ระวะ ระโนด
59 โรงเรียนบ้านหน้าทอง ระวะ ระโนด
60 โรงเรียนวัดใหญ่ ระวะ ระโนด
61 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ระโนด ระโนด
62 โรงเรียนระโนดวิทยา...ฝ่ายบริหารวิชาการ ระโนด ระโนด 0-7439-1017
63 โรงเรียนวัดมหาการ ระโนด ระโนด 0822339788
64 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด
65 โรงเรียนวัดหัวเค็ด ระโนด ระโนด 0936267909
66 โรงเรียนวัดจาก ระโนด ระโนด
67 โรงเรียนวัดระโนด ระโนด ระโนด
68 โรงเรียนระโนด ระโนด ระโนด
69 โรงเรียนบ้านมหาการ - เฉียงพง ระโนด ระโนด
70 โรงเรียนวัดสน(ดำราษฎร์ประดิษฐ์) วัดสน ระโนด 0-7439-9660
71 โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสน ระโนด
72 โรงเรียนวัดบางหรอด แดนสงวน ระโนด
73 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน แดนสงวน ระโนด
74 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ แดนสงวน ระโนด
75 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง แดนสงวน ระโนด
76 โรงเรียนวัดกระดังงา กระดังงา สทิงพระ
77 โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์) กระดังงา สทิงพระ
78 โรงเรียนบ้านท่าคุระ คลองรี สทิงพระ
79 โรงเรียนวัดประดู่หอม คลองรี สทิงพระ
80 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ คลองรี สทิงพระ
81 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 คลองรี สทิงพระ -
82 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ
83 โรงเรียนวัดแหลมวัง (จันทรมุขประชา) คูขุด สทิงพระ 0935822648
84 โรงเรียนวัดคูขุด คูขุด สทิงพระ
85 โรงเรียนวัดศรีไชย คูขุด สทิงพระ
86 โรงเรียนสทิงพระวิทยา จะทิ้งพระ สทิงพระ
87 โรงเรียนในเมือง จะทิ้งพระ สทิงพระ
88 โรงเรียนบ้านพังเภา จะทิ้งพระ สทิงพระ
89 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
90 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
91 โรงเรียนวัดนางเหล้า ชุมพล สทิงพระ
92 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ชุมพล สทิงพระ
93 โรงเรียนบ้านชะแม ดีหลวง สทิงพระ
94 โรงเรียนวัดดีหลวง ดีหลวง สทิงพระ
95 โรงเรียนวัดท่าหิน ท่าหิน สทิงพระ 085-0771323
96 โรงเรียนวัดห้วยลาด ท่าหิน สทิงพระ 0-7439-6333
97 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ท่าหิน สทิงพระ 089-4684992
98 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส(พิศิษฎ์พิทยา) บ่อดาน สทิงพระ
99 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ บ่อดาน สทิงพระ 0980765608
100 โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) บ่อแดง สทิงพระ
101 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ
102 โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์ สทิงพระ 091-0483898
103 โรงเรียนวัดพังกก สนามชัย สทิงพระ
104 โรงเรียนวัดประเจียก สนามชัย สทิงพระ
105 โรงเรียนศรีวิทยา สนามชัย สทิงพระ
106 โรงเรียนวัดสนามไชย สนามชัย สทิงพระ
107 โรงเรียนวัดชะแล้ ชะแล้ สิงหนคร
108 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ชะแล้ สิงหนคร
109 โรงเรียนวัดประตูไชย ชิงโค สิงหนคร
110 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ชิงโค สิงหนคร
111 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร
112 โรงเรียนวัดเลียบ ชิงโค สิงหนคร
113 โรงเรียนวัดตาหลวงคง ชิงโค สิงหนคร
114 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ชิงโค สิงหนคร
115 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ทำนบ สิงหนคร
116 โรงเรียนวัดทํานบตางหน ทำนบ สิงหนคร
117 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง ทำนบ สิงหนคร
118 โรงเรียนบ้านท่าแคง บางเขียด สิงหนคร
119 โรงเรียนวัดบางเขียด บางเขียด สิงหนคร 0869569471
120 โรงเรียนบ้านบางไหน ปากรอ สิงหนคร
121 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ปากรอ สิงหนคร
122 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) ปากรอ สิงหนคร
123 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ป่าขาด สิงหนคร
124 โรงเรียนวัดป่าขาด ป่าขาด สิงหนคร
125 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ม่วงงาม สิงหนคร
126 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ม่วงงาม สิงหนคร
127 โรงเรียนวัดปะโอ ม่วงงาม สิงหนคร 0-7448-4250
128 โรงเรียนวัดมะขามคลาน ม่วงงาม สิงหนคร 089-2989392
129 โรงเรียนวัดประตูเขียน ม่วงงาม สิงหนคร
130 โรงเรียนวัดป่าขวาง รำแดง สิงหนคร
131 โรงเรียนวัดห้วยพุด รำแดง สิงหนคร 086-4715235
132 โรงเรียนวัดหนองหอย วัดขนุน สิงหนคร
133 โรงเรียนวัดขนุน วัดขนุน สิงหนคร 085-7870188
134 โรงเรียนวัดวาส วัดขนุน สิงหนคร
135 โรงเรียนบ้านขนุน วัดขนุน สิงหนคร
136 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สทิงหม้อ สิงหนคร
137 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร
138 โรงเรียนบัวหลวง สทิงหม้อ สิงหนคร
139 โรงเรียนวัดบ่อปาบ สทิงหม้อ สิงหนคร
140 โรงเรียนวัดโลกา สทิงหม้อ สิงหนคร
141 โรงเรียนบ้านเขาแดง หัวเขา สิงหนคร
142 โรงเรียนบ้านหัวเขา หัวเขา สิงหนคร
143 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ หัวเขา สิงหนคร
144 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
145 โรงเรียนวัดทรายขาว ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
146 โรงเรียนวัดอ่างทอง ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
147 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
148 โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
149 โรงเรียนสงเคราะห์ประชา บ่อยาง เมืองสงขลา
150 โรงเรียนวิเชียรชม บ่อยาง เมืองสงขลา
151 โรงเรียนมหาวชิราวุธ บ่อยาง เมืองสงขลา
152 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา บ่อยาง เมืองสงขลา
153 โรงเรียนแจ้งวิทยา บ่อยาง เมืองสงขลา
154 โรงเรียนสุมิตรา บ่อยาง เมืองสงขลา
155 โรงเรียนอนุบาลสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา 0-74311677
156 โรงเรียนวรนารีเฉลิม บ่อยาง เมืองสงขลา
157 โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา
158 โรงเรียนสงชลาวิทยามูลนิธิ บ่อยาง เมืองสงขลา
159 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา
160 โรงเรียนหวังดี บ่อยาง เมืองสงขลา
161 โรงเรียนจุลสมัย บ่อยาง เมืองสงขลา
162 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน พะวง เมืองสงขลา 0-7433-4329/0-7433-3195
163 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย พะวง เมืองสงขลา
164 โรงเรียนบ้านบางดาน พะวง เมืองสงขลา
165 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา
166 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา พะวง เมืองสงขลา 074330147
167 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา
168 โรงเรียนบ้านกลาง พะวง เมืองสงขลา
169 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ เกาะยอ เมืองสงขลา
170 โรงเรียนวัดเขาบ่อ เกาะยอ เมืองสงขลา
171 โรงเรียนวัดท้ายยอ เกาะยอ เมืองสงขลา
172 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
173 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
174 โรงเรียนวัดสามกอง เกาะแต้ว เมืองสงขลา
175 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน เกาะแต้ว เมืองสงขลา
176 โรงเรียนสายพิณ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
177 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
178 โรงเรียนวัดเกาะถํ้า เขารูปช้าง เมืองสงขลา