รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O5 / KR 5.3 (อ่าน 291) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.2 (อ่าน 324) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.1 (อ่าน 299) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.3 (อ่าน 361) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.2 (อ่าน 406) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.1 (อ่าน 312) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.4 (อ่าน 289) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.3 (อ่าน 408) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.2 (อ่าน 109) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.1 (อ่าน 107) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.4 (อ่าน 124) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.3 (อ่าน 111) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.2 (อ่าน 131) 27 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.1 (อ่าน 136) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.3 (อ่าน 131) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.2 (อ่าน 124) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.1 (อ่าน 157) 27 พ.ค. 65