รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O5 / KR 5.3 (อ่าน 39) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.2 (อ่าน 37) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.1 (อ่าน 41) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.3 (อ่าน 32) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.2 (อ่าน 35) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.1 (อ่าน 40) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.4 (อ่าน 39) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.3 (อ่าน 33) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.2 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.1 (อ่าน 12) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.4 (อ่าน 13) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.3 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.2 (อ่าน 21) 27 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.1 (อ่าน 23) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.3 (อ่าน 18) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.2 (อ่าน 20) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.1 (อ่าน 37) 27 พ.ค. 65