รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O5 / KR 5.3 (อ่าน 191) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.2 (อ่าน 223) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.1 (อ่าน 200) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.3 (อ่าน 256) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.2 (อ่าน 302) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.1 (อ่าน 225) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.4 (อ่าน 188) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.3 (อ่าน 310) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.2 (อ่าน 76) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.1 (อ่าน 73) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.4 (อ่าน 85) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.3 (อ่าน 77) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.2 (อ่าน 90) 27 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.1 (อ่าน 93) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.3 (อ่าน 88) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.2 (อ่าน 87) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.1 (อ่าน 113) 27 พ.ค. 65