รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O4 / KR 4.3
รายงานการดำเนินงาน OKRs เป้าหมาย O4 สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมโดยใช้ 3 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา 
ผลลัพธ์หลัก KR 4.3 สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,14:39   อ่าน 360 ครั้ง