รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O4 / KR 4.1
รายงานการดำเนินงาน OKRs เป้าหมาย O4 สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมโดยใช้ 3 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา 
ผลลัพธ์หลัก KR 4.1 สถานศึกษามีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,14:23   อ่าน 311 ครั้ง