รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O3 / KR 3.4
รายงานการดำเนินงาน OKRs เป้าหมาย O3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผลลัพธ์หลัก KR 3.4 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,14:14   อ่าน 288 ครั้ง