ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1280) 01 ธ.ค. 60
รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา (อ่าน 466) 01 พ.ย. 60
เชิญร่วม ปั่นเพื่อน้อง ครบรอบ 53 ปี มหาไถ่ขอนแก่น (อ่าน 264) 02 ต.ค. 60
เนื้อหาออกข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่1/2560 (อ่าน 358) 13 ก.ย. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1045) 08 ก.ย. 60
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30น. (อ่าน 263) 06 ก.ค. 60
เลื่อนวันจำหน่ายหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันเสาร์ละอาทิตย์ที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ.2560 (อ่าน 659) 18 เม.ย. 60
รายละเอียดรับนักเรียนใหม่ ปี 60 (อ่าน 1302) 15 พ.ย. 59