ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดมหาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนวัดมหาการ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุุ่นน้อง ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อคุณครู และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะจบการศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,21:38   อ่าน 32 ครั้ง