ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
โรงเรียนวัดมหาการได้นำลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คน เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,21:22   อ่าน 26 ครั้ง