ภาพกิจกรรม
ตลาดนัด MHK
โรงเรียนวัดมหาการได้จัดกิจกรรมตลาดนัด MHK ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้จัดทำผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่ายร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนวัดมหาการ เรียนรู้กระบวนการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,20:28   อ่าน 23 ครั้ง