ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง 2565
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพัชรา ยอดชุม ครูโรงเรียนวัดมหาการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ประกวดภายในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,14:12   อ่าน 27 ครั้ง