ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ โดยมี นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม King Ballroom โรงแรมลากูน่าแกรนด์  แอนด์ สปาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา  
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,09:15   อ่าน 31 ครั้ง