ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติ การเข้ารับการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,15:15   อ่าน 22 ครั้ง