ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ และ นางฐาลินี หีมหมะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,10:30   อ่าน 32 ครั้ง