ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 59
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 280
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 446
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 581
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 53
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 27
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 145
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 69
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 46
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 46
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 43
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 289
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 188
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 142
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 334
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 574
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 29
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 45
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 263
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 235
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 536
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 270
ใบงานที่2.3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 111
ใบงานที่1.5ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.94 KB 576
ใบงานที่2.3ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.17 KB 372
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.41 KB 163
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.12 KB 370
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 436
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.49 KB 116
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.83 KB 173
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.81 KB 123
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.5 KB 251
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.47 KB 151
ทดสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 303
ทดสอบป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.88 KB 383
ทดสอบม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 28.77 KB 208
ทดสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.57 KB 407
ใบงานที่3.2ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.85 KB 232
ใบงานที่3.2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.17 KB 49
ใบงานป.6การทำPresentation RAR Archive ขนาดไฟล์ 1023.83 KB 40
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 74
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 203
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 254
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 874
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 196
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 221
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 133
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 22
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 27
ตัวอย่างpizaวิทย์ 36
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 569
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 252
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 189
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 190
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 208
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 250
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 172
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1063
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 471
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 305
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 211
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 62
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 134
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 298
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 109
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1054
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 821
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 515
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 340
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 95
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 255
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 43
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 310
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 184
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 35
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 204
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 39
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 156
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 33
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 133
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 29
งานวิชาการ
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 24
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 14
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 11
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 20
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 30
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 42
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 10
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 9
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 12
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 12
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 20