ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 87
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 179
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 96
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 197
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 78
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 244
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 83
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 228
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 372
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 84
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 300
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 136
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 386
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 556
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 865
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1108
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 159
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 347
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 174
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 105
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 253
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 353
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 525
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1103
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 215
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 291
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 251
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 231
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 229
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 295
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 609
ตัวอย่างpizaวิทย์ 76
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 71
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 62
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 204
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 355
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 244
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 914
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 309
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 246
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 125
ใบงานป.6การทำPresentation RAR Archive ขนาดไฟล์ 1023.83 KB 81
ใบงานที่3.2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.17 KB 92
ใบงานที่3.2ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.85 KB 272
ทดสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.57 KB 449
ทดสอบม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 28.77 KB 249
ทดสอบป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.88 KB 428
ทดสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 347
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.47 KB 191
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.5 KB 294
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.81 KB 162
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.83 KB 212
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.49 KB 159
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 476
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.12 KB 417
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.41 KB 202
ใบงานที่2.3ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.17 KB 415
ใบงานที่1.5ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.94 KB 619
ใบงานที่2.3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 152
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 309
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 574
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 274
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 306
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 85
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 69
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 668
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 377
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 184
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 236
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 336
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 84
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 86
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 89
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 107
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 230
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 65
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 93
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 620
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 491
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 320
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 99
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 51
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 48
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 48
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 47
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 90
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 80
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 59
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 47
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 56
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 63