ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 72
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 175
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 92
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 193
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 74
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 241
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 79
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 223
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 367
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 80
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 295
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 131
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 381
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 551
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 859
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1102
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 152
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 344
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 169
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 100
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 249
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 345
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 519
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1098
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 205
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 287
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 247
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 227
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 225
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 291
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 605
ตัวอย่างpizaวิทย์ 72
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 67
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 58
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 198
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 347
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 232
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 909
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 303
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 241
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 118
ใบงานป.6การทำPresentation RAR Archive ขนาดไฟล์ 1023.83 KB 77
ใบงานที่3.2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.17 KB 88
ใบงานที่3.2ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.85 KB 267
ทดสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.57 KB 443
ทดสอบม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 28.77 KB 244
ทดสอบป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.88 KB 423
ทดสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 341
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.47 KB 185
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.5 KB 288
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.81 KB 158
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.83 KB 207
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.49 KB 152
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 472
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.12 KB 412
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.41 KB 197
ใบงานที่2.3ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.17 KB 412
ใบงานที่1.5ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.94 KB 614
ใบงานที่2.3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 148
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 304
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 569
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 270
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 301
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 81
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 65
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 662
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 372
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 180
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 232
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 328
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 80
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 82
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 85
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 103
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 223
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 60
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 87
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 616
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 487
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 315
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 96
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 49
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 46
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 46
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 43
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 84
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 76
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 55
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 45
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 53
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 58