ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 129
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 204
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 117
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 220
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 98
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 267
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 106
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 247
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 409
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 104
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 322
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 156
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 405
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 576
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 886
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1132
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 179
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 365
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 196
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 126
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 275
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 376
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 546
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1123
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 235
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 312
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 274
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 250
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 254
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 314
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 628
ตัวอย่างpizaวิทย์ 94
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 95
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 82
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 226
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 383
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 279
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 940
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 332
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 266
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 147
ใบงานป.6การทำPresentation 103
ใบงานที่3.2ป.5 115
ใบงานที่3.2ป.4 291
ทดสอบป.6 470
ทดสอบม.1 271
ทดสอบป.5 461
ทดสอบป.4 370
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 212
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 314
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 183
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 232
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 182
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 499
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 439
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 222
ใบงานที่2.3ป.4 435
ใบงานที่1.5ป.6 639
ใบงานที่2.3ป.5 170
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 331
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 593
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 295
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 329
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 107
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 86
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 692
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 397
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 203
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 259
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 358
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 106
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 108
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 113
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 127
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 256
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 84
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 116
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 642
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 516
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 342
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 121
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 89
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 67
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 66
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 65
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 66
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 116
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 101
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 81
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 67
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 74
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 87