ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 69
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 172
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 89
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 190
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 71
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 238
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 75
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 220
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 362
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 78
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 289
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 129
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 378
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 548
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 855
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1100
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 149
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 340
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 166
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 97
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 244
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 340
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 514
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1095
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 202
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 285
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 241
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 223
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 220
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 285
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 600
ตัวอย่างpizaวิทย์ 70
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 62
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 55
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 195
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 290
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 230
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 907
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 300
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 237
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 110
ใบงานป.6การทำPresentation RAR Archive ขนาดไฟล์ 1023.83 KB 74
ใบงานที่3.2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.17 KB 83
ใบงานที่3.2ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.85 KB 265
ทดสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.57 KB 441
ทดสอบม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 28.77 KB 241
ทดสอบป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.88 KB 419
ทดสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 339
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.47 KB 181
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.5 KB 285
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.81 KB 155
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.83 KB 205
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.49 KB 150
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 469
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.12 KB 405
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.41 KB 194
ใบงานที่2.3ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.17 KB 407
ใบงานที่1.5ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.94 KB 612
ใบงานที่2.3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 144
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 302
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 566
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 266
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 298
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 78
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 62
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 621
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 368
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 176
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 223
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 321
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 76
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 78
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 81
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 99
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 188
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 58
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 85
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 613
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 480
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 312
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 93
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 53
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 46
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 43
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 43
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 41
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 77
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 73
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 52
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 43
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 50
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 55