ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 58
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 161
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 55
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 180
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 61
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 228
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 64
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 209
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 349
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 66
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 278
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 117
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 366
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 536
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 842
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1082
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 133
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 326
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 154
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 85
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 233
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 328
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 499
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1085
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 192
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 274
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 230
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 212
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 210
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 275
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 590
ตัวอย่างpizaวิทย์ 60
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 50
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 45
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 182
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 271
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 218
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 896
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 286
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 226
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 99
ใบงานป.6การทำPresentation RAR Archive ขนาดไฟล์ 1023.83 KB 63
ใบงานที่3.2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.17 KB 71
ใบงานที่3.2ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.85 KB 255
ทดสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.57 KB 429
ทดสอบม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 28.77 KB 231
ทดสอบป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.88 KB 404
ทดสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 325
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.47 KB 171
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.5 KB 273
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.81 KB 144
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.83 KB 194
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.49 KB 139
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 458
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.12 KB 393
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.41 KB 183
ใบงานที่2.3ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.17 KB 393
ใบงานที่1.5ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.94 KB 597
ใบงานที่2.3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 134
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 291
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 556
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 257
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 286
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 68
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 52
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 602
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 358
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 166
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 213
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 311
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 65
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 69
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 70
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 89
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 173
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 48
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 74
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 603
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 469
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 302
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 83
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 42
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 34
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 34
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 30
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 32
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 66
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 59
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 41
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 32
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 40
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 45