ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 171
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 235
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 141
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 247
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 124
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 292
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 137
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 274
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 445
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 129
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 345
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 179
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 433
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 602
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 911
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1155
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 201
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 391
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 220
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 150
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 300
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 398
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 569
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1149
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 258
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 338
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 301
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 275
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 276
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 337
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 651
ตัวอย่างpizaวิทย์ 122
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 118
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 104
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 250
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 410
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 304
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 964
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 359
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 291
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 176
ใบงานป.6การทำPresentation 126
ใบงานที่3.2ป.5 140
ใบงานที่3.2ป.4 314
ทดสอบป.6 496
ทดสอบม.1 295
ทดสอบป.5 482
ทดสอบป.4 393
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 234
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 336
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 203
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 248
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 202
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 518
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 459
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 239
ใบงานที่2.3ป.4 457
ใบงานที่1.5ป.6 660
ใบงานที่2.3ป.5 190
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 352
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 611
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 313
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 348
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 126
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 106
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 711
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 419
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 221
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 280
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 379
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 127
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 127
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 134
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 145
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 277
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 106
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 137
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 660
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 536
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 360
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 145
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 115
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 89
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 84
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 85
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 86
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 138
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 123
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 102
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 88
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 97
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 105