ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.73 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 597.35 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.76 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.63 KB